• buli.jpg

Welcome to Barangay Buli Official Website!

 

VISION

"Ang Barangay Buli ay isang Barangay na ang mga mamamayan ay nagkakaisa, nagtutulungan, at may buong pagpapahalaga sa kalikasan, may mataas na kamalayan sa paggamit ng mga angkop na pamamaraan sa larangan ng pagsasaka, mapaunlad ang kakayanan ng mga kabataan sa larangan ng edukasyon upang maging produktibong Barangay sa bayan ng Pinamalayan".

 

MISSION

Mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng barangay, magkaroon ng tapat na namumuno, maipamulat ang tamang pangangalaga sa kalikasan at abot kamay na serbisyo para sa mga mamamayan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Form